התרכז בראיון

התרכז בראיון, לא במראיין – אל תנסה לפענח את מחשבותיו של המראיין

ואת אישיותו, התרכז בשאלותיו. כשאתה מרוכז בדמותו, אתה מעצים את כוחו
ומחליש את כוחך.

הוסף תגובה