זכיינות היא שיטה עסקית המגדילה את סיכויי ההישרדות של עסקים עצמאיים

במענה לשאלה האם רכישת זיכיון היא "עסק בטוח" – התשובה היא לא. לא כל הזכיינים מצליחים וחלקם, לצערנו, אף פושטים רגל. לכך יש להוסיף כי הצלחת הזכיין תלויה לא רק בזכיין עצמו, אלא גם ברשת המזכה. אם הרשת המזכה נכשלה אז תוצאות הכישלון משתקפות גם על כל זכייניה. עם זאת, זכיינות היא שיטה עסקית המגדילה את סיכויי ההישרדות של עסקים עצמאיים. מחקרים סטטיסטיים שונים מהשנים האחרונות מראים כי באופן עקבי, עסקים עצמאיים נסגרים בשיעור גבוה משמעותית, לעומת עסקים שנפתחו בזכיינות. בארה"ב, כ-50% מכלל העסקים שנפתחים נסגרים תוך 3 שנים ואילו בזכיינות כ- 10% בלבד מהעסקים נסגרים תוך 10 שנים. גם בישראל, כ-50% מכלל העסקים שנפתחים נסגרים תוך 3 שנים ואילו בזכיינות רק 30% תוך 5 שנים. כמו כן, בממוצע התוצאות העסקיות של זכיינים טובות באופן ניכר מהתוצאות העסקיות של עצמאים.


מיכאל בנין, המרכז לקידום זכיינות בישראל

הוסף תגובה