זריזות ויעילות – יאן קליימן

זריזות ויעילות – יאן קליימן

חוסנם של העסקים הקטנים וכושר הישרדותם  גבוהים מאלה של החברות והמפעלים הגדולים ,כך טוען יאן קליימן ייעוץ אירגוני – פיננסי ,כי במיקרה של תנודות בתנאי השוק ותהפוכות במשק ,קל להם יותר לעבור שינויים ,להחזיק מעמד ולהסתגל למצב החדש,המפעלים הגדולים ,לעומתם ,מסתגלים באיטיות לתנאי השוק המשתנים .

הם יכולים להסתבך ולהתמוטט ולו רק בגלל השקעותיהם העצומות בציוד ותשתיות .

בנוסף ,מציין יאן קליימן ,כי צמיחת עסקים קטנים היא תוצר של ניסיונות רבים שהסתיימו בהצלחות או הכשלונות עיסקיים ,כאשר בכל שלב ושלב ,יזמים חדשים מחליפים את אותם שכשלו ,זו דינמיקה הכוללת של העסקים הקטנים ,בניגוד ליציבות היחסית של העסקים הגדולים ,כאשר הפירמות הגדולות מתקשות להתאים עצמן לסביבה המשתנה ,נוצרים החללים הריקים המתאימים לעסק קטן ,המסוגל לנצל בזריזות וביעילות את ההזדמנויות שהתהוו.

אין להסיק מכך ,טוען יאן קליימן ,שלעסק קטן קל יותר להתמודד עם קשיי השוק ,בניגוד לו,החברות הגדולות מצליחות לא פעם לממן את עצמן ממקורות המסובסדים ע״י הממשלה ,בנוסף פתוחות לפניהן אפשריות לגיוס הון מהציבור באמצעות הבורסה ומקורות נוספים ,כל אותם מקורות נוחים ומגוונים חסומים בפני המשקיע והיזם הקטן .

לצורך השקעה והפעלת עיסקו אין הוא יכול לסמוך אלא על הונו העצמי ,המתבסס על חסכונות ,קופות פנסיה,מימוש נכסים ,אשראי כנגד מישכון נכסים אישיים ,הלוואות מהמשפחה וכדומה.לכן הסיכון שנוטל היזם הבודד הוא גדול ,ולכן מאוד מומלץ לפני כל החלטה או פעולה להיוועץ עם קליימן יאן ,אשר פועל בתחומי היעוץ האירגוני – פיננסי מעל 20 שנה ,כולל טיפול הכל הקשור לניהול כלכלי – פיננסי נכון .

הוסף תגובה