חוק הדיור המוגן

כתבה זו מאת compair.biz מבוססת על כתבה באתר עצמו.

יש לדעת שחוק הדיור המוגן בישראל נכנס לתוקפו ב 2012 לאחר שהצעת החוק עברה את הקריאה השלישית בכנסת ונכנסה לספר החוקים של מדינת ישראל.

החוק מסדיר את הפעילות של מקומות הדיור המוגן ומגן על זכויותיהם של המתגוררים בהם.

תנאים וחובות להפעלת בית דיור מוגן:

החוק קובע סדרה של תנאי סף לקבלת רישיון ולהפעלה של בתי דיור מוגן.

באם קיימות במקום 250 דירות דיור מוגן לפחות, צריכה לפעול בו גם מחלקה סיעודית שתאפשר לדייר הזקוק לאישפוז לשהות בה.

בדף הבית של אתר ComPair ניתן לחפש מקומות דיור מוגן ובתוצאות החיפוש לראות האם קיימת במקום מחלקה סיעודית או לא.

החוק מתייחס במפורש לפקדון ולבטוחות הנדרשות עבור הדיירים.

החוק מפרט זכויות המוקנות לדיירים כגון, הזכות לנהל את אורח חייהם כרצונם, הזכות למנות ועד שייצגם מול המפעיל ועוד.

אנחנו מוצאים לנכון לציין את הזכות לשכן בדירה מטפל באם הדירה מותאמת לכך ולאחר אישור לצורך בכך מהצוות הרב מקצועי או מרשויות המדינה.

כל הזכויות לכתבה זו שמורות ל compair.biz ואין לפרסמה או חלקים ממנה ללא אישור בכתב.

הוסף תגובה