טיפ לאישה העובדת

אישה עובדת (שכירה או עצמאית), אשר נקלעה למצב המצריך שמירת הריון זכאית לתשלומי גימלת שמירת הריון. גימלה כספית זו נועדה להבטיח קבלת שכר גם בתקופות בהן נאלצה האישה להיעדר מעבודתה עקב סיכון רפואי שלה או של העובר בתוקפת ההריון. גימלה זו נועדה לשפות נשים הרות ולכן קבלתה מותנית לאישה עובדת בלבד.

הוסף תגובה