ידע לא 'הולך' בכוח, רק בנוח!

הידע החשוב ביותר והקריטי ביותר לארגון הוא ידע בלתי-מובנה. ידע הנשען על ניסיון, על למידה ועל יצירת ידע חדש. היות שכך, אין כל תוחלת בניסיון 'ללכוד' ידע, 'להוציא' ידע סמוי מראשם של עובדי הידע, 'לחשוף' ידע סמוי ולהפכו לגלוי ועוד. מאמצים רבים משקיעים ארגונים בניסיונות עקרים להגיע אל הידע הבלתי-מובנה משום שהארגונים נעזרים לצורך כך בכלים ומנגנונים מובנים. מי שיודע, יודע שהוא יודע. הוא גם ישמח לשתף בידע שלו, בלעדי השיתוף – לידע שלו אין ערך. לכן, צריך לאפשר לו סביבה, או מקום, לספר מה הוא יודע, באופן חופשי, פתוח ובלתי מותנה.


יגאל חמיש, מסע – ליווי מנהלים, ארגונים ועסקים – לתוצאות

הוסף תגובה