ייפוי כח נוטריוני ברחובות

ייפוי כח הוא מתן הרשאה לאדם לפעול בשמו של אדם אחר, כולל בעניינים שמהותם משפטית. נהוג להפריד בין סוגים שונים של ייפוי כח, בהתאם לכמות הכח הניתנת בידיו של מיופה הכח. ככל שאפשרויות הפעולה ותוצאותיהן משמעותיות יותר, כך הקפיד המחוקק לתת את האישור לחתימת ייפוי כח מסוג כזה לנוטריונים בלבד, אשר חלק מתפקידים הוא לוודא כי מייפה הכח נותן את הסכמתו מדעת למיופה הכח לבצע פעולות בשמו, תוך הבנת ההשלכות שעלולות להיות לכך.

ייפוי כח ספציפי

ייפוי כח יכול להיות ספציפי לעניין מסוים. לדוגמה, אם אדם מעוניין להעביר את הרכב שבבעלותו טסט, הוא יכול לחתום על ייפוי כח המקנה זכות לאדם אחר להעביר את הרכב טסט בשמו ובמקומו.  ייפוי כח מסוג כזה הוא ספציפי למטרה מסוימת ואינו מקנה למיופה הכח סמכות לפעול בעניינים אחרים שאינם קשורים לעניין שבגללו נחתם ייפוי הכח. במקרה הזה, אם אדם חותם על ייפוי כח הנותן הרשאה לעובדי המוסך בו רכבו מטופל להעביר את הטסט בשמו, עובדי המוסך אינם יכולים להרחיב את ההרשאה כך שתכלול גם את זכותם למכור את הרכב או לבצע בו שינויים שלא קיבלו אישור מטעם בעל הרכב.

אישור מסוג כזה אינו דורש אימות נוטריוני כיוון שהשלכותיו אינן מרחיקות לכת. במקרה המדובר, לדוגמה, לכל היותר הרכב לא יוגש לטסט על ידי עובדי המוסך ובעל הרכב ייקח אותו לטסט בעצמו ביום אחר.

ייפוי כח כללי

ישנם מקרים אחרים בהם נדרש ייפוי כח אשר מעניק סמכויות רחבות יותר למיופה הכח. דוגמה לכך היא כאשר אדם נוסע ללמוד בארץ אחרת ומשאיר מיופה כח לטפל בכל ענייניו בארץ כל עוד הוא לומד בחו”ל. במקרה זה, על ייפוי הכח לכסות לא רק פעולות ספציפית שמיופה הכח אמור לבצע בשם מייפה הכח אלא פעולות שמהותן עדיין אינה ידועה ועלול לצוץ בהמשך הדרך. קחו כדוגמה מצב בו מייפה הכח (הסטודנט) נוסע לחו”ל ומשאיר את רכבו בארץ. הוא מייפה את כוחו של קרוב משפחה לטפל בענייניו בארץ. לאחר שנה של תשלום חשבונות שונים, הסכום שנותר בחשבון העובר ושב של מייפה הכח מתקרב לאפס ויש להכניס סכום כסף נוסף לכסות כיסוי של חשבונות חדשים שנכנסים שיש לפרוע.

במידה ומייפה הכח אינו מכניס סכום נוסף, ניתן לפדות פיקדונות וחסכונות על מנת להשאיר את חשבון העובר ושב בפלוס, ניתן גם למכור את רכבו של מייפה הכח על מנת ליצור הכנסה או לותר על שירותים מסוימים אשר מביאים להגדלת החשבון כגון שירותי כבלים, ביטוח וכדומה. כאשר ניתן ייפוי כח כללי, בסמכותו של מיופה הכח להחליט באילו מדרכי הפעולה לפעול. מכירת רכבו של מייפה הכח או ביטול שירות הניתן לדירה בבעלותו עלולים להיות בעלי השלכות מרחיקות לכת לעומת אי הגשה לטסט ביום מסוים.

במקרים כאלו בהם אדם מעוניין לחתום על ייפוי כח כללי, דורש המחוקק כי ייפוי כח כזה יעשה כייפוי כח נוטריוני ויקבל אישור של נוטריון על החתימה.

ייפוי כח הנוגע לעסקאות העברת בעלות על נכסי מקרקעין

העברת בעלות על נכסי מקרקעין הכוללת רישום הזהרות אזהרה או שינוי נסח הטאבו היא פעולה בעלת השלכות מרחקות לכת על מיפה הכח, למרות שמדובר לכאורה בפעולה ספציפית. בגלל רגישות העניין והסכנה בשימוש לרעה בייפוי הכח על לבצע פעולות שבעל הנכס אינו מעוניין בהן כגון מכירתו או נתינתו כמתנה על ידי רישום שינוי הבעלות – ייפוי כח מסוג כזה מצריך גם הוא חתימה על ייפוי כח נוטריוני.

ניתן ליצור איתנו קשר גם במייל notaryon2online@gmail.com

או בטלפון 051-55-33-400

ההבדל בין ייפוי כח נוטריוני לייפוי כח ללא נוטריון

תפקידו של הנוטריון בכל הנוגע לאימות חתימות הוא לוודא מספר דברים לפני החתימה הנוטריונית. ראשית, הנוטריון מוודא את זהות החותמים. וידוא זהות החותמים אולי נראית כצעד פשוט ולא משמעותי אך תפקידה הוא חשוב – למנוע מצב של זיוף קבלת הרשאה לפעול בשם אדם אחר בכל הנוגע לענייניו ונכסיו. האחריות של הנוטריון אינה מסתכמת עם בדיקת זהות החותמים אלא מחייבת את הנוטריון גם לוודא את כשירותם לחתום על מסמך בעל השלכות שעלולות להיות משמעותיות.

קחו לדוגמה אדם קשיש שמוחתם ברגע של משבר נפשי וגופני על מתן ייפוי כח להעברת נכסיו לאחר אשר משתמש ברגע המשבר להפעלת לחץ לחתימה.

על מנת למנוע מצבים מעין אלו, הנוטריון מוודא כי מייפה הכח הוא כשיר נפשית ומשפטית לחתום על מסמך כזה וכי הוא מבין היטב את ההשלכות שעלולות להיות לחתימה מעין זו. על מנת לוודא כי החותם מבין מה משמעות החתימה על הנוטריון להסביר לחותמים על המשמעויות המשפטיות, אישיות וקנייניות השונות הנובעות מהחתימה ולוודא כי הבינו. לעתים, על מנת לוודא כי שני הצדדים הבינו יש צורך לתרגם ולהסביר לחותמים בשפתם.

רק לאחר שהנוטריון וידא את זהות החותמים, כשירותם והבנתם לגבי תוכן המסמך המשפטי עליו הם חותמים הוא ייתן את אישורי לייפוי הכח הנוטריוני.

כאשר ייפוי הכח אינו נוטריוני, פעולות וידוא הזהות, הכשירות והבנת החותמים לא מתקיימים. בנוסף יש לקחת בחשבון כי ישנם סוגים של ייפוי כח הדורשים אישור נוטריוני על פי חוק.

על מנת לשנות או לבטל ייפוי כח נוטריוני, יש לעשות זאת באמצעות נוטריון. אין אפשרות לביטול ייפוי כח כללי, לדוגמה, ללא אישור נוטריוני לכך.

הוסף תגובה