יש להקפיד למלא את המצבר במים מזוקקים בלבד ולא במי ברז רגילים

יש לדאוג לניקיון קבוע של קטבי המצבר מכיוון שעל הקטבים נוטה להתפתח קורוזיה העלולה לגרום לבעיות בהעברת החשמל במצבר.

יש לבדוק בקביעות את כמות המים המזוקקים במצבר לאור בעיית התאיידות המים.

יש להקפיד למלא את המצבר במים מזוקקים בלבד ולא במי ברז רגילים או במים מינרלים ויש לדאוג שתמיד יהיה ברכב בקבוק מים מזוקקים.


באדיבות וולקן מצברים, המשווקת את מצברי וולתא

תודה אישית: מתוך כתבה, ב"כאן נעים", העיתון הראשון של אמצע המדינה

הוסף תגובה