יתרונות ברכישת דירה מכונס נכסים

רישום הנכס על ידי כונס הנכסים – הליכי רישום זכויות על שם הרוכש מבוצעות על ידי כונס הנכסים.

מחיר מוזל – מחיר הנכס נמוך משווי השוק.
מהירות – הרכישה מהירה ונמשכת זמן קצר יחסית.
מכירה סופית – כאשר המכירה אושרה על ידי בית המשפט המכירה היא סופית ולא ניתן לחזור ממנה.
נכס נקי מעיקולים ושעבודים – הרוכש קונה את הנכס כשהוא נקי מעיקולים ו/או שעבודים ולא צפויות הפתעות מהבחינה הזו.
פיקוח של גורמים שלישיים במהלך המכירה – היות והמכירה מתבצעת על ידי כונס נכסים ובאישור בית המשפט והכסף מהמכירה ברוב המקרים מועבר לבנק, נוצר מצב שבו לעומת עסקאות אחרות במקרקעין עסקה מול כונס נכסים הנה עסקה רבת משתתפים וכך גורמים רבים בודקים שאכן העסקה מתבצעת כשורה. בשל כך יכול הרוכש ליהנות מסוג של ביטחון נוסף מעבר לבדיקות שביצע.

הוסף תגובה