כדי להבטיח שהשוכר ישלם את הארנונה, יש להעביר את הזכויות בנכס על שמו

ניתן להבטיח שתשלומי הארנונה יושטו על השוכר בלבד. כדי להבטיח זאת, יש לפנות לרשות המוניציפלית ולדאוג להעביר את הזכויות בנכס על שם השוכר. במקרה זה, במשך כל תקופת השכירות, החבות לתשלומי ארנונה יחולו על השוכר בלבד. אם זה לא ישלם, לא תוכל הרשות המקומית לדרוש את התשלומים מהמשכיר.


באדיבות עו"ד אורית בן טולילה, הנמנית עם מומחי בנק אדנים


תודה אישית: מתוך כתבה ב"כאן נעים", העתון הראשון של אמצע המדינה

הוסף תגובה