כיצד יודעים אם הפטנט מקורי?

האם הפטנט מקורי? 


חיפושים אחר פטנטים דומים נערכים במגוון רמות:


חיפוש ראשוני עשוי לעלות כ- $160  וניתן להיעזר לשם כך במשרד של עורך פטנטים.


חיפושים מקיפים במאגרי מידע טכני, פטנטים ובקשות פטנט, כמו גם ניתוח פרטני של מידע על ידי עורך פטנטים – עלולים להיות יקרים יותר.


באדיבות מרק ועידן זוטא ,משרד  Patent4u


 


 


תודה אישית: מתוך כתבה, ב"כאן נעים", העיתון הראשון של אמצע המדינה

הוסף תגובה