כמות המים הנצרכת בפועל, היא זו שצריכה להכתיב את משך זמן ההפעלה

כמות המים הנצרכת בפועל, היא זו שצריכה להכתיב את משך זמן ההפעלה. משך הזמן שבו נמצא הדוד במצב הפעלה (כאשר מופעל המתג המחבר), אינו שווה בהכרח למשך הזמן שבו פועל גוף החימום הלכה למעשה. זאת מפני שהתרמוסטט מפסיק את פעולת גוף החימום כשהמים מגיעים לטמפרטורה אליה הוא כוונן. כאשר תרד טמפרטורת המים בדוד מתחת לזו המכווננת, תתחיל מחדש פעולת גוף החימום. ככל שהדוד פועל זמן רב יותר, כך גדלה כמות המים העומדת לרשותכם. לכן, במקרה של חימום מים מעבר לכמות הנצרכת, שארית המים החמים בדוד מתקררת ונוצר בזבוז אנרגיה (וכסף). ברור שלא ניתן למנוע את התופעה הזאת לחלוטין, אבל ניתן לנסות ולהעריך את כמות המים הנצרכת על ידי בני הבית, כי בהערכה זו טמון החיסכון. יש לבצע כמה ניסיונות כדי לבדוק מהו משך זמן ההפעלה המתאים ביותר בעונות השנה השונות.

הוסף תגובה