לטיול במוטורהום רצוי לקחת תיקים גדולים (צ'ימידנים) שניתן לקפלם ולאפסנם ברכב

לטיול במוטורהום רצוי לקחת תיקים גדולים (צ'ימידנים) שניתן לקפלם ולאפסנם ברכב ולא מזוודות קשיחות שתופסות הרבה מקום. במידה ואתם מתוכננים להתחיל את הטיול ולסיימו באותו היעד, ניתן להשאיר את המזוודות/התיקים בתחנה ולאספם בסוף הטיול על אחריותכם. הקפידו לא להשאיר כסף, דרכונים וחפצי ערך.


שירלי,"מוטורהום ישראל"

הוסף תגובה