לפני מעבר לבית אבות, אפשרו לקשיש להמשיך ולהרגיש שליטה עצמית על חייו

כאשר מתקבלת ההחלטה לעבור לבית אבות, ניתן להקל על המעבר בהכנה נכונה. החשוב ביותר הוא לאפשר לקשיש להמשיך ולהרגיש שליטה עצמית על החיים בכך שיציעו לו מספר ברירות שמתוכן יוכל לבחור את המתאימה לו ביותר. אפילו החלטות פעוטות לכאורה, כגון אלו רהיטים לקחת והיכן למקמם משפיעות על הרגשתו של הקשיש. "קשישים מרגישים שעקירתם מביתם היא בחירתם האחרונה – ולכן אין להפעיל עליהם לחץ בעניין זה מצד בני משפחה או חברים"


 עדנה, בית אבות עדנה

הוסף תגובה