לקבלת היתר בנייה, עליכם לדאוג שיהיו בידכם מספר מסמכים

לקבלת היתר בנייה עליכם לדאוג שיהיו בידכם המסמכים הבאים:


נסח בעלות על הקרקע.


תוכנית הבנייה ערוכה ע"י האדריכל – תיק וורוד.


חישובים סטטיסטיים וטופס הצהרה של המהנדס.


מפה מצבית – חתומה ע"י המודד המוסמך. 


תוכנית הממ"ד מאושרת ע"י מהנדס הג"א. 


תוכנית פיתוח המגרש.


תוכנית אינסטלציה סניטרית.


חתימת בעל הקרקע. 


אישור חברת החשמל. 


אישור בזק.


חתימת השכנים.


המסמכים יוגשו בתוך ה"תיק הוורוד".


מתוך הספר "בונים על טיפים" מאת אבי סלע וצבי אברמוביץ


באדיבות טבעוני-סלע, אדריכלים

הוסף תגובה