מועד התשלום של קצבת הזקנה

קצבת הזקנה משולמת ב–28 בחודש (בעד אותו החודש) לזכות חשבון הבנק שלך בלבד או שלך ושל: בן זוג, הורה, אח, אחות, בן או בת. מי שנולד לפני 15 בחודש, תשולם לו הקצבה בחודש שבו הגיע לגיל המזכה בקצבה. מי שנולד לאחר 15 בחודש, תשולם לו הקצבה בחודש שלאחר החודש שבו הגיע לגיל המזכה בקצבה.

הוסף תגובה