מחלת מקצוע

מחלת מקצוע הנה מחלה שמוגדרת בחוק המוסד לביטוח לאומי ובתקנות שהותקנו מכוחו.

כדי שמחלה תחשב כמחלת מקצוע עליה לעמוד במספר תנאים – ראשית עליה להקבע כמחלת מקצוע ברשימת מחלות המקצוע שמופיעה בתקנות (הרשימה הנה רשימה סגורה ולא ניתן להוסיף עליה), וזאת עובר לתאריך מחלת העובד. שנית על העובד להוכיח כי חלה עקב עבודתו אצל המעביד כלומר יש להוכיח קשר סיבתי בין המחלה למקום העבודה ותנאי העבודה.
כך לדוג' הוכרה כמחלת מקצוע מחלת ריאות שממנה סבל אדם אשר עבד שנים ארוכות בהתזת חול כחלק מתהליך ניקוי במקום עבודתו וחלק מהחול והאבק חדרו לראותיו וגרמו למחלה.

הוסף תגובה