מנהלים אמורים להיות המובילים של האמון הארגוני

אסור להתבלבל: תשתיות תומכות ידע אינן רק תשתיות טכנולוגיות, כגון אתרים, פורטלים ועוד.


אֵמוּן ארגוני למשל, הוא תשתית תומכת ידע חיונית ביותר ליצירה של ידע חדש, לשיתוף בידע קיים, ולשימוש מושכל בידע שנצבר. בארגונים רבים התופעה של אי-שיתוף בידע או של היעדר-חדשנות, נובעת גם מתחושה של חוסר אמון בין העובדים לבין הארגון. מנהלים אמורים להיות המובילים של האמון הארגוני על ידי פעולות המאופיינות בשקיפות, בנגישות ובזמינות.


                           יגאל חמיש, מסע – ליווי מנהלים, ארגונים ועסקים – לתוצאות

הוסף תגובה