משמעות של סיומת דומיין

com – דומיין עולמי סטנדרטי

net – רשתות, אינטרנט ותקשורת
biz – כלכלה, עסקים, פיננסים
info – אתרי מידע
co.il – ישראלי כללי (במקור היה מיועד לחברות)
org.il – ארגונים שאינם מסחריים
net.il – שמור לספקיות אינטרנט
ac.il – ארגונים אקדמיים
gov.il – מוסדות ממשלתיים
k12.il – בתי ספר וגני ילדים

הוסף תגובה