מתי צריך לנקות מסנן האוויר במזגן

את המסנן יש לנקות כל 250 שעות עבודה או פחות, בהתאם לנתוני המבנה הממוזג. אי ניקוי המסנן יגרום לירידה בתפוקה ועליה בלחץ על המפוח. כל 250 שעות עבודה נדלקת נורת "FILTER" או על מנת לכבות אותה לאחר ניקוי המסנן, יש ללחוץ על לחיץ ה- OFF או RESET.

הוסף תגובה