נוזל הברקה זול בריא ועובד

נוזל הברקה למדיח מכיל כימיקלים שחלק מהם נשאר על הכלים לאחר ההדחה. אני ממלא חומץ למיכל ההברקה הכלים יוצאים מבריקים ואין סכנה של שאריות חמרים מזיקים.

הוסף תגובה