נוטריון מול עורך דין

נוטריון מול עורך דין

אם היה מדובר בחידה לוגית היא הייתה מתחילה בכך שכל נוטריון הוא עורך דין, אבל לא כל עורך דין הוא נוטריון. כדי לדעת למי לפנות ובאילו מצבים, כדאי להבין מה עומד מאחורי הדברים ומה הם תפקידיו של כל אחד מבעלי המקצועות הללו, כיוון שמדובר, למעשה, בשני מקצועות שונים.

המצב בארצות אירופה המערבית

במרבית ארצות אירופה המערבית ישנם עורכי דין וישנם נוטריונים וזה אינו עוסק במקצועו של זה. הנוטריונים מאוגדים בלשכות נוטריונים, עורכי הדין בלשכות עורכי הדין ואין באמת חפיפה בין השניים. בארץ, לא זה המצב. בארץ, כל נוטריון הוא בעל אישור לעסוק במקצוע עריכת הדין, ורבים עוסקים במקביל בשני התחומים. התפיסה המקובלת בארץ היא שמדובר למעשה בסוג של דירוג: נוטריונים הם עורכי דין ברמת גבוהה יותר מאשר עורכי דין רגילים, ומתוקף כך יש להם סמכויות נרחבות יותר מאשר עורכי דין רגילים. למעשה, קיימים הבדלים מהותיים יותר באופי הסמכויות של נוטריון ועורכי הדין.

סמכויות נוטריון שאינן סמכויות של כלל עורכי הדין

נוטריון עוסק בעיקר במסמכים משפטיים והחתימה עליהם. מתוקף כך, נוטריון רשאי לאמת חתימה על מסמך משפטי כגון חוזה או הסכם, הוא רשאי לבדוק כי האדם שחותם רשאי למעשה לבצע את החתימה, הוא יכול לערוך מסמכים שקיבלו אישור נוטריוני, לאשר נכונות תרגום או זהות בין העתקי מסמכים משפטיים. ישנן עוד סמכויות שניתנות אך ורק לנוטריונים: לאשר הסכמי ממון טרום נישואין, לאשר צוואות כאילו אלו נחתמו בפני בית המשפט, לקבל ולאמת תצהירים משפטיים, רשימות מצאי, להנפיק אישורי חיים, העדה של מסמך סחיר וכדומה.

הוסף תגובה