נזילת מים מהמזגן בבית

יש להפסיק מיד את עבודת המזגן. נזילה שאינה תוצאה של התקנה לקויה יכולה לנבוע משינוי מיקום של צינור הניקוז, או חסימה שלו כתוצאה מלכלוך או קיפול. יש לאפשר זרימה חופשית של המים בצינור הניקוז כלפי מטה ולוודא שאין בועות אוויר החוסמות את היציאה. אם התופעה ממשיכה יש לפנות לשירות.

הוסף תגובה