ניתן לכתוב גם צוואה רוחנית קצרה

רובנו ערים לנושא של עריכת צוואה פיננסית, אך מה בדבר צוואתו הרוחנית של האדם? מה הוא רוצה להשאיר אחריו, איך להיפרד? נושא מעמד הפרידה חשוב לכל אדם, בייחוד לאילו שיש להם מה לומר לנשארים אחריהם וחשובה להם הדרך כיצד יעזבו את עולמנו. למרות החשיבות הידועה לכולנו לקיום הצוואה, במקרים מסוימים יקירי הנפטר לא ממלאים אחר הבקשות של קרוביהם. למשל אם הנפטר לא השאיר את צוואתו במקום גלוי והיא תתגלה רק לאחר מספר שבועות, כל בקשותיו של הנפטר לגבי הלוויה עצמה לא יצאו לפועל (למשל קבורה בארון, השמעה של שיר מסוים וכו'). על מנת להקל על יקירנו בשעתם הקשה מקובל להזמין את שירותי הפטירה מראש. רכישת חבילת שירותים או רכישת חלקת קבר מבוצעת על ידי לא מעט מאזרחי מדינת ישראל. עקב הרגישות לתכנים, בעיקר הפיננסים, מרבית הסובבים את כותב הצוואה אינם יודעים או מודעים לבקשות השונות של אותו אדם.


מבחינה משפטית ישנן מספר סוגי צוואות תקפות; צוואה חתומה ומודפסת בצירוף חתימת שני עדים. צוואה חתומה ומודפסת בצירוף חתימת נוטריון וצוואה כתובה בכתב יד של כותב הצוואה. האפשרות האחרונה מאפשרת לכל אחד לכתוב צוואה נוספת, ללא עלויות ובעלי מקצוע. ניתן לכתוב צוואה שנייה – רוחנית – קצרה שאינה מבטלת או באה במקום הצוואה המלאה. את הצוואה הרוחנית ניתן לשאת בארנק והיא זמינה לכל. ניתן לשכפל עותקים ממנה מבלי לחשוש לסודיות התכנים הרגישים יותר בצוואה המלאה. ניתן גם להתנות את קיום הצוואה ה"פיננסית", המלאה במילוי הצוואה שנכתבה בכתב יד.


להלן דוגמא לצוואה שכזו: "הנני מצווה בזאת כי לאחר מותי, גופתי תישרף ואפרי יפוזר בהרי ירושלים. צוואה זו, באם תקוים אינה מבטלת כל צוואה אחרת. באם לא תקוים צוואה זו, מבטלת את צוואתי מתאריך…. – על החתום….. תאריך……..".


מאת אלון נתיב, מנכ"ל בית הלוויות "עלי שלכת", העוסק בשריפת גופות ועריכת טקסי לוויה והנצחה דתיים ואזרחיים

הוסף תגובה