עש האשכול

עש האשכול

מזיק שמזיק לאשכול וגורם לריקבון. נגדו רצוי לשים רשת מתאימה על כל הגפן למנוע את פעילותו ויפה שעה אחת קודם – כלומר כשהענבים עדיין קטנים ובגודל אפון.

יש חומר ידידותי יחסית בשם טרייסר אשר יעיל בריסוס להדברת עש האשכול.

טיפול כימי – מרססים באקוגן פרינקס או דזיקטול חקלאי ומקפידים על כיסוי מלא של הגפן.

הוסף תגובה