פנים עגולות

פנים עגולות מורות על אדם בעל יוזמה ומהיר מחשבה. ברם, מחמת חוסר שליטה עצמית ובגלל,שמילים קודמות אצלו למחשבה, הוא עלול לטעות. הוא מוכן לעשות כל דבר, ולעיתים אף מתלהב לעשותו, אך משנתקל בקשיים, הוא מוצא את עצמו אבד עצות וחסר אונים. הוא יודע להעריך כסף, אך יחד עם זאת ניחן בלב רחב. אוהב לייעץ, אך לא אוהב לשמוע עצות, נעלב בקלות ואוהב תהילה. אנשים בעלי צורת פנים כזאת לא אוהבים לריב ורודפים שלום. הם חברמנים ומשלבים בצורה אידיאלית בין פרקטיות לרומנטיות ורגישות.

הוסף תגובה