צוואה מהווה חריג לכלל הבסיסי בדבר חלוקת עזבונו של מי שהלך לעולמו

צוואה היא הבעת רצון, משאלה של אדם על מה יעשה בעינייניו לאחר מותו. הצוואה אינה חייבת לכלול תוקף משפטי אלא יכולה להביע גם אימרות פוליטיות, חברתיות וכו'.

העולם המשפטי מעוניין בצוואה שניתן לכפות על ביצועה ושבוצעה על פי חוק.


בחוק הירושה נאמר כי במות אדם עובר עזבונו ליורשיו שהם יורשים על פי דין או במידה וקיימת צוואה היורשים הם על פי הכתוב בצוואה. כלומר אדם שיש לו ילדים ורוצה לחלק את עזבונו באופן שווה בינהם, אינו מחוייב לערוך צוואה. אם השאיר צוואה העזבון יחולק בין הנהנים על פי הצוואה ובהתאם להוראותיה. אם הצוואה מכילה רק חלק מעזבונו של אדם הרי שיתרת העזבון מחולקת בין היורשים על פי דין.


אם כך צוואה על פי טבעה מהווה חריג לכלל הבסיסי בדבר חלוקת עזבונו של מי שהלך לעולמו על פי הדין, כל מהות קיומה של צוואה הינה להתיר לאדם לצוות את רכושו באופן שנראית לו ולסטות מהדרך המקובלת בחברה.


באדיבות עו"ד טלי אויזרוביץ

הוסף תגובה