ציין בחוזה שהקבלן אחראי לסילוק פסולת הבניין מאתר הבנייה באופן סדיר

ציין בחוזה שחובתו של הקבלן לקבל את אישור האדריכל על כל אי התאמה בין מידות בפועל למידות מתוכננות.


ציין בחוזה שהקבלן אחראי לסילוק פסולת הבניין מאתר הבנייה באופן סדיר. כמו כן באחריותו לפנות את הפסולת לאתר פסולת המאושר ע"י הרשות המקומית.


מתוך הספר "בונים על טיפים" מאת אבי סלע וצבי אברמוביץ


באדיבות טבעוני-סלע, אדריכלים

הוסף תגובה