ציינו את הגיל, ההשכלה שלכם ובאיזו יד אתם כותבים

חשוב לציין את הגיל, ההשכלה והיד הכותבת. הגרפולוג זקוק לנתונים אלה על מנת להגיע לממצאים מדויקים. גרפולוגיה בודקת את הגיל המנטלי ולא הכרונולוגי. על הגרפולוג לדעת נתון זה על מנת להשוות אותו לכתב עצמו.


חנה קורן – מכון גרפולוגיה – יעוץ והכוונה, השמת עובדים, קורסים בגרפולוגיה

הוסף תגובה