קדיש

קַדִּישׁ היא תפילה לעילוי נשמת המתים כעין (המנון דוקסולגי), הנאמרת בלשון ארמית שהיא שפה שהייתה מקובלת בימי היהודים בגלות בבל. עיקרה של תפילת קדיש היא בקשה להתגלות מלכות האל היחיד בעולם והתגלות מלכות משיח צדקנו ובניין העולם החדש שכולו טוב – יִתְגַּדַּל וְיִתְקַדַּשׁ שְׁמֵהּ רַבָּא… בְּעָלְמָא דִּי בְרָא, כִרְעוּתֵהּ. וְיַמְלִיךְ מַלְכוּתֵהּ, וְיַצְמַח פֻּרְקָנֵה, וִיקָרֵב מְשִׁיחֵהּ.

הקפידו חכמים מאד על אמירת קדיש עד כי כך שאמר הפלא יעץ בספרו (אות צפוי) מהזוהר הקדוש (זוהר ח”ג דף קפו.) שחיב נדוי, ובמדרש כונן אמרו שחיב נדוי על בטול קדיש וקדושה. כמו כן על המדבר בתפילה ובין קדיש לברכו אמר רבי אלעזר בר יוסי במדרש פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ומצאני אליהו זכור לטוב ועימו ארבעת אלפים גמלים טעונים. אמרתי לו מה אלו טעונים? אמר לי אף וחימה לעשות נקמה באף וחימה למי שמדבר בין קדיש לברכו ובין ברכה לברכה וכו’ ולא עוד אלא שאין תפילתו נשמעת לפני הקב”ה. שנאמר ”ולא אותי קראת יעקב”, וכל המכוון בתפילתו ואינו מדבר, אין תפילתו חוזרת ריקם, שנאמר ”תכין ליבם תקשיב אזנך” עכ”ל.

הקדיש נאמר לאחר פטירת אחד מהקרובים במשפחה (אחרי סתימת הגולל דהיינו כשמכסים את הנפטר בקבר כי לפני זה ישנם דיונים ומחלוקות בהלכה), האבל אומר קדיש והקהל עונים בסוף כל משפט אמן… לאשר ולחזק את הבקשה של התפילה. זו בעצם הדרך היהודית המוכרת ביותר במשך שנת פטירת הנפטר להנציח זכר הנפטרים וגם מחזק את האמונה של המשפחה והילדים המשך השנה שהיא שנה רוחנית ונפשית קשה מאד עקב הפרידה מהמת

ישנם כמה סוגי קדישים כגון: קדיש תתקבל, חצי קדיש, קדיש יתום וקדיש דרבנן. כולם נאמרים במניין של עשרה מתפללים מעם ישראל. ויש לומר אותם בכוונה דהיינו לפחות בהבנה פשוטה של המילים. יש שמשכירים תלמיד חכם בכסף מלא (אמירת קדיש בתשלום), באם אינם יכולים לומר קבוע את הקדיש בבית הכנסת שלוש תפילות ביום, כי מעלת הקדיש היא גדולה וחיובה היא כמצוות כיבוד אב ואם בחייהם כמו כן במותם ! והרי בזה הוא מכבד את השם מתוך נחת ורוב טובה ומעלתו ושכרו הוא לטובת הנפטר ולעילוי ועידון נשמתו ומנוחתו עדן ועידונים. וכמו שאמר רבי עקיבא לנשמת נפטר שפגע בדרכו והוא היה רשע גמור ולא השאיר כי אם בן אחד רשע ורביע עקיבא לקח אותו ולימדו לקרוא וללמוד תורה ולהתפלל ולומר קדיש… אמיר רבי עקיבא האם שמעת מן הממונים עליך אם יש לך תקנה? אמר לו שמעתי מהם שאילו היה לי בן שהיה עומד בקהל ואומר ברכו את ה’ המבורך, קדיש, וקדושה מיד מתירים אותי מן הפורענות, וכן היה שעלה בעולמות עליונים כל פעם שבנו אמר קדיש והתפלל ולמד ונהיה תלמיד חכםו זכה לו ולאביו לחיי נצח.

וכך עושים כל שנה ביום הפטירה לימוד ותפילה ואמירת קדיש לעילוי נשמת הנפטר ותפילת השכבה בעליה לתורה ובזמנים נוספים כל זה כדי לא לשכח את המת מהלב וגם לזכות אותו בזכויות לחיי עולם. והיא מדרכי האמונה החזקים ביותר שיש בעם היהודי מה שלא נמצא בכל אומות העולם כזו אמונה והתמדה לטובת הנפטר כי עם ישראל דבקים באמונת הייחוד שיש עולם הבא וחיי נצח ואין הנשמה נאבדת אלא מתגלגלת עד שתבוא למקור חוצבתה מתחת לכיסא הכבוד כל אחד על פי מעשיו וזכויות שזה לקבץ בעולם העשיה.

קרדיט לאתר קדיש www.קדיש.co.il

הוסף תגובה