קופה קטנה – קליימן יאן

קופה קטנה – קליימן יאן

קופה קטנה נדרשת במשרדי העסק לצרכים שוטפים ,רצוי שיהיה בה כסף מזומן בשיעורים קטנים המתאימים לתשלומים הנעשים במזומן,כמו קניית צרכי כתיבה ,כיבוד ,ועוד .

קופה זו יש לנהל ככל קופה – עם מחברת ובה רישום ההכנסות לקופה וההוצאות ,מקור הכסף צריך להיות שיק של הפירמה שבאמצעותו נמשך מזומן מן הבנק ומועבר לתוכה ,רצוי שאותה קופה תנוהל ע״י המזכירה / פקידה של הפירמה ,והיא אשר גם תנהל את הדו״ח ההוצאות וההכנסות בה ,אשר יאושר מדי חודש בחתימת בעל העסק .

הוסף תגובה