קורות חיים הנשלחים באמצעות דוא"ל איכותיים יותר

חיפוש עבודה מצדיק פתיחת תיבת דואר אלקטרוני ב-Hotmail, Walla ודומיו. זאת על-מנת שתוכלו לשמור על דיסקרטיות החיפוש. ככלל, קורות חיים המגיעות באמצעות דוא"ל, נחשבים איכותיים יותר מאילו המגיעים בפקס, דואר או ידנית.


 קבוצת 'נישה – השמה איכותית'

הוסף תגובה