רשימת התפוצה האיכותית ביותר- מאגר הלקוחות ואנשי הקשר של הארגון

הבסיס לכל תהליך דיוור אלקטרוני הוא המאגר אליו ידוור המסר. מאגר עדכני           ומורשה (מאגר שבו חברים הביעו את הסכמתם המפורשת לקבל מכתבי דואר אלקטרוני מהארגון המדוור), הוא תנאי מפתח להצלחה. רשימת כתובות לא מורשות שנרכשו מגורמים שונים או נאספו באמצעות תוכנות איסוף כתובות דואר אלקטרוני   ישיגו אחוזי תגובה נמוכים ביותר ועלולים לפגוע בתדמית הארגון המבצע את הדיוור(במקרים מסוימים קיים סיכון לחסימת כתובת המדוור ע"י ספקי האינטרנט). מאגר הלקוחות ואנשי הקשר של הארגון הינו המאגר האיכותי ביותר שאליו ניתן לדוור ובעזרתו ניתן יהיה להרחיב ולהגדיל את הרשימה.


 תוכנות ומערכות דיוור אלקטרוני – inwis

הוסף תגובה