שלושת אויבי המצבר: חוסר במים, ויברציות וטעינה לקויה

למצבר שלושה "אויבים": חוסר מים, ויברציות וטעינה לקויה.

חוסר מים במצבר – יש לבדוק שמפלס המים לא ירד מתחת לקו המינימום.

ויברציות – חיזוק המצבר לרכב בהתקנה מקצועית.

טעינה לקויה – טעינת יתר או חוסר טעינה- לבדוק טעינה באופן קבוע.


באדיבות וולקן מצברים, המשווקת את מצברי וולתא


תודה אישית: מתוך כתבה, ב"כאן נעים", העיתון הראשון של אמצע המדינה


הוסף תגובה