תביעה כנגד אי תשלום משכנתא – חשוב לעתור טרם הגשת בקשת רשות להתגונן

במרבית המקרים מסמכי הבנק אינם נשמרים אצל הלקוח. כך גם במקרים רבים, בעיקר כאשר עסקינן בערבים לחשבון, לנתבע אין כלל ועיקר את המסמכים הנדרשים. לכן קיימת חשיבות רבה לעתור טרם הגשת בקשת רשות להתגונן או כתב הגנה לבנק בדרישה לקבל את המסמכים. זוהי דרישה לגיטימית וחשובה מאין כמוה. לא זו אף זו בתי המשפט אף פסקו כי במידה ובנק לא ייעתר לדרישה כזו. אי ההעתרות לכשעצמה יש בה בכדי ליתן ללקוח רשות להתגונן. המסמכים שיש לדרוש הם כדלקמן: הסכמי פתיחת חשבון, דפי חשבון לתקופה הרלוונטית, תכתובות שהיו ככל שהיו בין הבנק ללקוח ולערבים, קבלת כל המסמכים ו/או ההסכמים עליהם חתם הלקוח.


צילום מלא של תיק הלקוח – לכל לקוח קיים תיק בו נרשמים כל ההתפתחויות בתיק. שם נרשמים דברים רבים שלא באו לידי ביטוי בממסכים כתובים אך מלמדים על התנהלות החשבון וזו הסיבה גם לחשיבותם הרבה. חשוב מאוד לציין בבקשה את חשיבותו של כל מסמך ומסמך לטענות שבפי הלקוח על מנת להוכיח לבית המשפט ולבנק כי בבירור האמת רצוננו ולא בסחיבת התיק.


 עו"ד גלעד נרקיס,  bankim, narkis-law 


 


 


 


שימו לב – אין במידע זה משום ייעוץ ו/או מתן חוות דעת. כל מקרה שונה ממשנהו ויש לפנות לאיש מקצוע לשם קבלת חוות דעת מלאה לאחר מסירת מלוא המידע הרלוונטי למקרה.

הוסף תגובה