תכני היעוץ האירגוני – פיננסי של יאן קליימן

תכני היעוץ האירגוני – פיננסי של יאן קליימן :

1.מנהל מערך המכירות כמנצח על התזמורת

2.הגדרת יעדים ע״פ יאן קליימן

3.הדרכת הצוות ע״פ יאן קליימן

4.תהליכי פיקוח וניהול מערך המכירות ע״פ יאן קליימן.

5.מיומנויות עזר למנהל ע״פ יאן קליימן .

יעוץ אירגוני – פיננסי של יאן קליימן מהווה כלי מכוון לכל מנהל שיווק ,ומנהל מכירות .

הוסף תגובה