התכנים של אבי סלע- אדריכל

הכניסה לבית צריכה להיות בולטת מכוון הדרך שבה מגיעים אל הבית. הכניסה מהווה מין שער המכין אותנו למעבר מהחוץ לפנים (הבית). כמו כן משמשת הכניסה לבית חלק ייצוגי שלו ויש להקדיש מחשבה רבה על עיצובה. רצוי...

זכור, שבמהלך חיינו אנו מחליפים מספר בתים וגם בית זה עשוי לעמוד למכירה. תכנן בית שיתאים לך, אך זכור שיום אחד הוא יהיה חייב להתאים גם לאנשים אחרים.

ציין בחוזה שהאדריכל או המהנדס הינם הגורם המאשר שהעבודה בוצעה ע"פ המסוכם בחוזה, לשביעות רצונכם.   הוסף בחוזה סעיף, הקובע את שיעור הקנסות על פיגורים בלוח הזמנים. להבטחת קיום סעיף חשוב זה בחוזה,...

סכם עם האדריכל על חוזה ראשוני, הכולל הכנת תוכנית רעיונית, כך שיהיה באפשרותכם להחליט, האם נוצרה ביניכם "כימיה".   בתנאי החוזה עם האדריכל, דרוש ביצוע "מודל" המראה גם את החלוקה הפנימית. המודל יהיה...

לפני קבלת ההחלטה על בחירת האדריכל, ערוך ביקור אצל שלוש משפחות לפחות שהעסיקו אותו כמתכנן. בביקורך, התבונן בבית הבנוי, שים לב האם אופי הבית "מדבר אליך". שאל את דיירי הבית האם הבית נוח להם, האם זה הבית...

השתדלו להימנע מהעתקה של תכנון קיים או "תוכנית מגירה" המוצעת ע"י האדריכל. תכנון הבית חייב להיות מותאם למגרש שלכם תוך התחשבות בטופוגרפיה שלו (משופע, שטוח) לנוף הסובב אותו, בסביבתו (בניין קיים וכו'), בגודלו...

...

בבחירת האדריכל, אל תחפש "מציאות". הדבר עלול לפגוע בך בשלב מאוחר יותר. בחר את האדריכל הטוב ביותר שידך משגת. האדריכל הוא הקובע את מראה הבית, את איכות החיים בו וכן את עלותו הסופית. 

תהליך בחירת האדריכל יכול להימשך בין חודש לחודשיים. תהליך התכנון דורש לפחות שלושה חודשים. התחשב בעובדות אלו בקביעת לוח הזמנים של הפרויקט כולו.