התכנים של אילה בירגר- עורכת דין

בקשה לרישום חברה .... יש להגיש לרשם החברות בקשה להקמת חברה על טפסים מסויימים שניתן להורידם באתר רשם החברות. אל הבקשה יש לצרף הצהרת דירקטורים ראשונים . גם טופס זה ניתן להורדה באתר רשם החברות. כמו כן...

ובכן החלטנו להקים עסק. מהם השיקולים בקביעת המבנה המשפטי של העסק? האפשרויות העיקריות למבנה עסק הינן:עוסק מורשה, שותפות חברה. קיימת אפשרות גם להקים עמותה אך לא נתייחס לכך כרגע. האבחנה העיקרית בין...

שוכר דירה - שים לב !!! מספר דגשים אשר חשוב לעמוד עליהם במו"מ הקודם לחתימת הסכם השכירות: בקשה לקבל טיוטת חוזה שכירות , אל תחתום מייד. מומלץ לבקש מהמשכיר, עוד לפני החתימה על החוזה - נסח טאבו המעיד שהוא...

טיפים חשובים למשכיר דירה : 1. קבע במדוייק מי אחראי על תיקונים. מקובל לקבוע - המשכיר אחראי על בלאי סביר. השוכר אחראי על קילקולים שנגרמו בזדון. 2. ביטוח - המשכיר עושה ביטוח מבנה, השוכר - ביטוח תכונה וצד...

עקרון בסיסי בעסק הוא שהוא יוכל להתנהל ביעילות גם אם אתה לא שם. לכן דאג לסדר, ויידע את הסובבים בשיטת העבודה עליה החלטת. יידע אותם על הנהלים, על הכללים שאתה מנהיג, אל תשמור אותם לעצמך, דאג לישיבה חודשית...