התכנים של כספית- תוכנת הנהלת חשבונות

כספית

החזיקו שקית קטנה בתיק, אליה תאספו את כל הקבלות והחשבוניות. וודאו שעל כל חשבונית יופיע שם העסק בו קנית, שם העסק שלך ותאריך הקניה. כמו כן, ודאו שעל גבי החשבונית מצויינת המילה "חשבונית" או "חשבונית/קבלה". בסוף...