התכנים של elad

יום בשבועפתיחהסגירהיום אכל הזמןכל הזמןיום בכל הזמןכל הזמןיום גכל הזמןכל הזמןיום דכל הזמןכל הזמןיום הכל הזמןכל הזמןיום וכל הזמןכל הזמןיום שבתכל הזמןמנעולן בירושלים והסביבה: 054-351-7777