התכנים של גלגלים- פורטל הרכב של ישראל

בזמן תאונה, נשאלת לא אחת השאלה איזו חברת ביטוח לתבוע - שלי או של המעורב האחר בתאונה. תביעת חברת הביטוח שלכם הינה מהירה יותר, אך במקרה זה יהא עליכם לשלם את סכום ההשתתפות העצמית הנקוב בפוליסה, עניין...

ביטוח מקיף - ככל שרכבכם משנת ייצור ותיקה יותר, כך פוחתת הכדאיות לבטח אותו בביטוח מקיף. ביטוח מקיף - ביטוח מקיף אינו מחושב בתוספת מע"מ. בבואכם לקבל הצעות, הקפידו לחשב את המחיר בתוספת מע"מ כחוק. מאת:...

אנו יודעים בוודאות שישנו קשר ישיר בין נסיעה במכונית לבין זיהום האוויר התורם לאפקט החממה. בעת שריפת הדלק במנוע משתחררים לאוויר חומרים מסוכנים הפוגעים בסביבה ובנו. רכב היברידי הוא רכב שיש בו שני...