התכנים של guy

לאחר פטירתו של אדם עולה השאלה בין קרוביו כיצד יחולק עזבונו ולמי. המקרים היותר פשוטים הינם בהם המנוח לא הותיר אחריו צוואה שאז עזבונו יחולק בין יורשיו ע"פ דין בהתאם להוראות חוק הירושה. במקרים בהם הותיר...