התכנים של קיין פוליגרף וחקירות

בדיקת פוליגרף נערכת בדרך כלל במכון הפוליגרף, שם הותאמה הסביבה לעריכת הבדיקה ולנטרול הפרעות חיצוניות. יחד עם זאת, לעתים מבוצעת הבדיקה אצל מזמין הבדיקה (מפעלים, חברות גדולות וכד'). המזמין מעוניין...

מחקרים אקדמיים בלתי תלויים שנערכו בארצות הברית וביפן, מצאו כי שיעור הדיוק של בדיקות הפוליגרף הינו מעל ל-95%. מידת הדיוק נובעת, בין השאר, מיכולת הבודק לבנות מערך שאלות המתאים לנבדק ולמקרה, ומיכולתו...

בדיקת פוליגרף בתהליך הקבלה לעבודה הינה הבדיקה היחידה בעלת אפקטיביות ראויה. בבדיקה ניתן לגלות סממנים ותכונות אופי בעייתיות, מקרים של חוסר אמינות במקומות עבודה קודמים ואף כוונות עתידיות. ברגע שהעובד...