התכנים של חגי לוי

לעיתים כאשר יש הפסקת חשמל, המחשב מסרב להידלק וזאת משום שמצטבר במחשב חשמל סטטי. בכדי לשחרר את ההחשמל הסטטי, יש לנתק את כבל החשמל מהמחשב, לללחוץ על כפתור ההפעלה 5-10 פעמים, להחזיר את הכבל ולנסות להדליק...