התכנים של עוז

אנשים רבים מתמודדים עם בעיות שנוגעות לשיניים או לחלל הפה, וחלקם נבוכים עד כדי כך ממצבם, שהם מעדיפים להתרחק מהחברה ולשמור את הבעיה הזו בסוד בינם לבין עצמם. אולם בעיות אלה ניתנות היום לפתרון, תלוי...