התכנים של רפי נכסים

במידה והחלטתם למכור את דירתכם חשוב מאד לפני שחותמים על הסכם מחייב כלשהו לבדוק בעירייה אם קיים היטל השבחה בעת מכירת הנכס. מניסיוני בתחום הרבה מוכרים לאחר שמכרו את דירתם ובאו לבקש אישור עירייה לטאבו,...

הרבה בעלי דירות נתקלים בגמר החוזה בקשיים לפנות את הדייר. לידיעתכם, ישנן בשוק הרבה חברות חוקיות הפועלות לפינוי הדייר בכוח כנגד חשבונית כחוק. הוצאה זו ניתנת גם לתביעה מהדייר לאחר פינויו מהדירה כחלק...

רצוי מאד כשמסכמים על ערבויות וביטחונות עם הדייר הפוטנציאלי, בנוסף לערבות, יש לקחת גם צ'קים למוטב בלבד, בלי תאריך עם סכום פתוח לביטחון לפקודת המוסדות כגון- חברת חשמל, בזק, עירייה, ועד בית וחברת הגז....