התכנים של זהבה רז פיגנבאום -מעוף השמת הייטק ובכירים

- המגייס/ת בררן, והוא רואה עשרות רבות של קורות חיים. הזמן המוקדש לכל מועמד הוא אפסי. - צריך להיות שם “משהוא” שילכוד את תשומת לבו של הקורא – הרלוונטיות שלך, היתרון היחסי שלך, החוזקות שלך. - אל תגיד...

- האם הניסיון שלי רלוונטי ומתאים לדרישות המפורטות בתפקיד? - האם יש לי יתרון יחסי (סביבה טכנולוגית, ניסיון באותו תפקיד) שיפעל לטובתי מול מועמדים אחרים? - האם ההתאמה לדרישות התפקיד באה לידי ביטוי...