יום כיפור

לאתר לחץ כאן

הצום מתחיל מעט לפני שקיעת החמה, ומסתיים 25 שעות לאחר מכן, עם צאת הכוכבים. קיימת מצווה מיוחדת, להרבות באכילה במשך כל היום עד לסעודה המפסקת וזאת מהסיבה שאנו בניו חביביו של הקב"ה והוא אינו רוצה שנתענה...

1. הזמן הטוב לכפרות הוא בערב יום הכיפורים באשמורת הבוקר שהיא עת רחמים ורצון, אמנם אם יש חשש שבשעה זו יתרבו האנשים והשוחט לא ישחט כראוי בבדיקת סכין וכדו', לא ישחט בשעה זו, שלא יצא שכרו בהפסדו אלא ישחט...

יכין בעל הבית חול או עפר לפני השחיטה שלתוכו ישחט השוחט, והנחה זו היא התחלת המצווה של כיסוי הדם כיוון שצריך להיות עפר מתחת לדם ועפר מעליו. ואחר השחיטה ישתדל אדם לקיים מצוות כיסוי דם בברכה בשעה זו של...

- מהבוקר ועד לארוחה המפסקת יש להימנע מצריכת קפאין ושתייה מוגזת. יש לאכול ארוחות קטנות עתירות פחמימות, כמו: פסטה, תפוחי אדמה או דגנים. אלה יהוו את עיקר  מאגרי הסוכרים של הגוף בשעות הראשונות של...