הכנת צוואה: מתי היא תיעשה בכתב יד?

צוואתו של האדם היא רצונו האחרון, זכותו להחליט מי יזכה בעיזבונו ולכן חשוב שהיא תהיה כתובה כראוי על מנת שיוכלו לממש אותה.

צוואה טובה

עורכי דין לענייני צוואות יוכלו לספר סיפורים אין ספור על כאלו שאיבדו את עיזבון יקיריהם בגלל צוואה שלא הייתה כתובה כראוי וכמקובל בחוק. חשוב מאוד טרם כתיבת צוואה לבדוק מול רשם הירושות וכל הגורמים הרלוונטיים מהי צוואה המקובלת כחוק ותוכל להתקיים ומהי צוואה שאין לה זכות קיום ומימוש בגלל צורה לא נכונה שהיא נכתבה או נמסרה. על ידי ייעוץ טוב של עורך דין ניתן יהיה להכין צוואה ראויה ולדאוג לעיזבון בצורה חוקית.

ארבע סוגי צוואות לו לאדם

מקובל למנות ארבע סוגי צוואות המקובלות כחוק: צוואה בעל פה, צוואה בכתב יד, צוואה בפני רשות וצוואה בפני עדים. כאשר לכל צוואה יש את האפיונים שלה איך היא נכתבת ומעוגנת. צוואה בעל פה הינה צוואה הנמסרת בעל פה, האדם הנמצא על ערש דווי או עומד בפני טיפול רפואי מסכן חיים מוסר דרך שני עדים את דברו ואת רצונו לגבי עזבונו, העדים צריכים למהר לרשם הירושות על מנת לעגן את זה כך יוכלו להבטיח את קיום דבר הצוואה.

מהי צוואה בכתב יד

הבירור לגבי מהי צוואה בכתב יד צריך להיות ברור ונהיר, משום שהרבה מאוד אנשים הכותבים צוואה בכתב יד לא יודעים את חשיבות תקינות הצוואה ועשויים לחבל ברכשו יקיריהם, אם כן, מה היא צוואה בכתב יד, כשמה כן היא, היא נכתבת בכתב ידו של האדם ונחתמת בחתימת ידו בצוואה יופיע אף תאריך כתיבתה. הצוואה צריכה להיות בכתב יד ובשום אופן לא מודפסת ולא כתובה על ידי בא כוחו של האדם.

רצונו של אדם, כבודו

צוואה בפני רשות וצוואה בפני עדים שתיהן צוואות המתקבלות בפני איש השייך לתחום המשפטי כמו עורך דין, דיין, שופט או נוטריון  במצב זה הצוואה תהיה מודפסת כאשר צוואה בפני עדים תהיה גם חתומה בכתב יד ובפני הרשויות אין צורך בחתימת יד. צוואות צריכות להיות כתובות בצורה טובה ונכונה כך יוכלו לקיים את רצונו של המנוח

הוסף תגובה