יאן קליימן יעוץ והכוונה

יאן קליימן יעוץ והכוונה מצביע על אופן ברור דרכי הנועם שיש לפעול בהם,על מנת לקבל את המבוקש.

יש לפעול באופן שיש למצות את כל הדרכים האפשרויות אשר קיימות על בסיס רכשי הלב של המבקש.

יאן קליימן אשר מבקש להציג את קווי המתאר הקיימים בכל מאמץ ומאמץ,מעביר את סימני הדרך לאורך

כל המסע לזמני הרוחב ולא לאורך.

המשמעות המעשית על פי יאן קליימן יעוץ והכוונה מצביעה כי בכל דרך ודרך יש למצות למקסיסמום

את הרצון האישי .

הוסף תגובה